Zeilwerk

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zeilwerk

Project WIJ - Water Inspireert Jeugd

Op 1 oktober 2009 is de wet WIJ (wet investeren in jongeren) van kracht geworden.
Deze wet verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen op het gebied van werk en/of scholing.
Om snel een goed beeld te krijgen wat voor hen de beste weg naar werk en/of school is, heeft DetaWerk Personeelsdiensten een
trainingsweek ontwikkeld:

Doel:
– Korte, intensieve, screening en training.
– Vervolgtraject gericht op scholing en werk(ervaring)
– Enthousiasmeren van de deelnemers om zelf activiteiten te ontwikkelen.

Doelgroep:
Uitkeringsgerechtigden tot 27 jaar die (nog) geen zicht hebben op werk of scholing.
Groepsgrootte is 6 á 7 deelnemers per week.

Doelstelling
Door middel van een extern verblijf en een actieve, groepsgewijze aanpak, waarbij men letterlijk met elkaar opgescheept zit,
een doorbraak bewerkstelligen in de weg naar werk of scholing. Na afloop heeft elke deelnemer een toekomstplan.
Dit plan wordt in samenwerking met de deelnemer in de aansluitende 6 maanden uitgevoerd.

Plaats en duur:
De duur van de training is 1 (werk)week, maandag tot en met vrijdag, dag en nacht, waarbij de training en het verblijf plaatsvinden op en rond de tjalk “Nooit Volmaakt”. De ligplaats van de tjalk is Heeg in Friesland. We verblijven in een boerderij aan het Heegermeer.